Naše poslanie a hodnoty

Dansac sa zaoberá vývojom, výrobou a marketingom produktov starostlivosti o stómie, ktoré vďaka jedinečnosti produktov a zamerania sa na špecifický problém, umožňujú zlepšenie kvality života ľudí so stómiou a ošetrujúceho personálu, ktorý sa o stómie stará. To je naše poslanie!

Dansac sa zameriava len na starostlivosť o stómie, nič viac či menej.

Považujeme každú stómiu za špecifický prípad, ktorý vyžaduje jedinečnú starostlivosť a produkty. Neváhame hľadať nové cesty a premýšľať odlišným spôsobom.

Toto zahŕňa tiež pravdivú komunikáciu. Veríme, že otvorenosť a dialóg vytvárajú lepšie produkty a obsiahlejšie znalosti – a prispievajú tak zdraviu a spokojnosti ľudí, ktorí sú nútení žiť so stómiou.


 

Copyright © Søren Sørensen A/S - All Rights Reserved.

CMS - Content Management System by Media2.

Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!