ZOZNAM KLUBOV

ILCO klub Topoľčany
Ján Čačko
Krušovská 1831/A
955 01 Topoľčany
mob.: 0905 319 978

ILCO klub Martin
Helena Pindrochová
Hurbanova 23
036 01 Martin
tel.: 0434 136 519
mob.: 0918 825 593

ILCO klub Martin
MUDr. Jaroslav Lúčan, PhD.
Fakultná nemocnica Martin
036 01 Martin

ILCO klub Bratislava
Ing. Eva Benžová
Gallayova č. 33
841 02 Bratislava
tel.: 00421 2 207 152 68
mob.: 0907 504 629

ILCO klub Banská Bystrica
Mgr. Nadežda Kollárová
Radvanská č. 17
974 05 Banská Bystrica
tel.: 00421 4 841 020 61
ILCO klub Martin
Rút Murínová
Žabokreky č. 206
038 40 Žabokreky
tel.: 00421 4 343 881 54

ILCO klub Košice
Andrej Šaroši
Buzulucká č. 22
040 22 Košice
tel.: 00421 5 567 186 30

ILCO klub Trnava
Mária Lančaričová
Voderady č. 177
919 42 Voderady
tel.: 00421 3 355 900 63
mob.: 0908 070 643

ILCO klub Trenčín
JUDr. Peter Heglas
Skalka nad Váhom č. II/102
913 31 Skalka nad Váhom
tel.: 00421 3 265 014 11
mob.: 0905 631 851

ILCO klub Považská Bystrica
Ing. Mária Pecinová
Hliny 1419/15
017 01 Považská Bystrica
tel.: 00421 4 243 311 33
mob.: 0908 125 016ILCO klub Michalovce
Ing. Michal Varga
Tušická Nová Ves č. 19
072 02 Tušická Nová Ves
tel.: 00421 5 664 956 03

ILCO klub Poprad
Jozef Šoltis
Magurská č. 1
058 01 Poprad
tel.: 00421 5 277 677 01
mob.: 0907 511 798

ILCO klub Topoľčany
Anna Trenčianska
Kapucínska č. 350/3
955 01 Nemčice
mob.: 0908 785 771

ILCO klub Veľ ký Krtíš
Imrich Bartoš
Lučenská č. 45
990 01 Veľ ký Krtíš
tel.: 00421 4 748 210 32

URILKO Detský klub
Pavlína Bešeová
Limbová 1
830 07 Bratislava
mob.: 0903 527 875

Copyright © Søren Sørensen A/S - All Rights Reserved.

CMS - Content Management System by Media2.

Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!