Čo sa skrýva pod pojmom stómia?
Slovo "stomia" pochádza z gréčtiny a znamená telesný otvor. Rovnako znamená pojem ústa.
Stomickej operácii sa každoročne podrobujú tisíce ľudí. Niektorým operácia zachráni život, pre iných je výsledkom ochorenia čreva, nehody alebo je urobená ako korekcia vrodenej vady.
Chirurgické techniky sú v súčasnej dobe na vysokej úrovni a mnoho stomických operácií sa robí ako dočasná stómia namiesto trvalej. 
 
 
 
 
 
 

 

Copyright © Søren Sørensen A/S - All Rights Reserved.

CMS - Content Management System by Media2.

Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!