Váš hlas – náš smer

Vy ste skutočný špecialista – nech ste stomikom alebo stoma sestrou!

Len Vy viete správne riešenie pre svoje špecifické potreby. To je dôvod, prečo trávime toľko času počúvaním stomikov, v rámci ich potrieb.

 
Stretávame sa so stoma sestrami a stomikmi, kdekol'vek je to možné a zapájame stomikov pri testovaní a hodnotení každého nového produktu.


 
Copyright © Søren Sørensen A/S - All Rights Reserved.

CMS - Content Management System by Media2.

Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!